Arisa

198 tekstów – auto­rem jest Ari­sa.

somehow.

jakoś
tak się po pros­tu zdarzyło
że cisza wy­ciekła pias­kiem z międzypalców
tak to
wśród zabłąka­nych tańców
zalęgła się nieza­bor­cza biała miłość

oto
po­wiewem słońca
roz­siała się wokół z bra­ku adresata
teraz
pod ko­lej­ny ko­niec świata
wras­ta żywo nie ro­zumiejąc ni świata
ni końca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 24 czerwca 2018, 01:05

nieporozumienie.

i po co te ćwiczenia
na co­raz lep­szą pa­mięć
po co te za­pis­ki i wszys­tkie techni­ki
gdy na sa­mym końcu
wszys­tko będzie odeb­ra­ne
i tyl­ko za­duma zos­ta­nie
dlacze­go wszys­tkim tym
sym­pa­tycznym niez­na­jomym ludziom wokół
głos się łamie na nasz widok 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 czerwca 2018, 01:49

zimą opadam
wy­rosnę przebiśniegiem
już wkrótce wiosna 

haiku
zebrał 5 fiszek • 19 marca 2018, 00:42

rozstaj.

odpłyniemy ciemną rzeką
daleko
by żad­na z twych dłoni nas nie dosięgła
w tym chłodzie nie zag­rze­jemy już miejsca
bez­pie­cznie znów nab­rać powietrza

pro­siłam o czar­nej północy
pomocy
bo wy­pełniły mnie nies­po­koj­ne skrzydła
i obi­jały stu­kotem o klatkę piersiową
zam­knięte bez­dechem, niemową

osłaniały wątłe pal­ce, płomienie
milczeniem
lecz wód twych niepokój się kłóci
z gorącym ser­ca kamieniem

dry­fuję po to­bie na tratwie
jest łatwiej
nie trze­ba uciekać daleko
a tyl­ko zasłaniać przed rzeką
płonąc delikatnie

na ho­ryzon­cie wodospad
mi został 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 lipca 2017, 00:05

break up.

po­win­nam obudzić się
jak rosa
po­wiet­rzem chłod­nym i czystym

wyglądać i deszczu, i słońca
pa­rować po­woli otu­lona ciepłem
zas­ty­gać w kryształy chłod­niej­szym powiewem
sta­wać się chmurą
ula­tać na wietrze
i zwie­dzać światy
nad­nieb­ne, podwodne
wśród pta­sich piór i sierści zwierzęcej
i sta­wać się łzą czyjąś, i potem
na­pajać ulgą stra­pione­go wędrowca
nie kończyć się, nie zaczynać
od świ­tu do zmie­rzchu, od zmie­rzchu do świtu

tymczasem
drżę w obawie
by ten mały listek
nie wy­puścił mnie
nie roz­trzas­kał mnie o ziemię 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 marca 2017, 03:10

w oczy kole.

praw­dy
nie wyw­le­kasz z człowieka
na zewnątrz
jak myśli­wy ciepłego ser­ca
świętując pier­wszą zwie­rzynę
bo zgad­nij co 
zwie­rzy­na już da­lej nie biega 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 marca 2017, 22:31

mil­cze­nia złota
na obo­lałe bar­ki
spuszczam zasłonę 

haiku
zebrał 3 fiszki • 24 lutego 2017, 15:16

chce mi się płakać
minęły czułe słowa
jak fajerwerki 

haiku
zebrał 1 fiszkę • 2 stycznia 2017, 02:13

utar­tym gestem
czmychnie wer­set aniołów
w światła choinek 

haiku
zebrał 5 fiszek • 20 grudnia 2016, 20:01

koyaanisqatsi.

ko­lejną głębią wdechu
wspo­minam przeszły świat
os­tatni cień uśmiechu
od wielu, wielu lat 

wiersz • 14 grudnia 2016, 00:31
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Arisa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

24 czerwca 2018, 09:52yestem sko­men­to­wał tek­st somehow.  

24 czerwca 2018, 01:05Arisa do­dał no­wy tek­st somehow.  

13 czerwca 2018, 18:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st nieporozumienie.  

13 czerwca 2018, 01:48Arisa do­dał no­wy tek­st nieporozumienie.  

21 marca 2018, 09:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

20 marca 2018, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

19 marca 2018, 08:28fyrfle sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

19 marca 2018, 00:42Arisa do­dał no­wy tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

20 marca 2017, 18:09Cris sko­men­to­wał tek­st break up.